(R)overheid

AanklachtTegenDeOverheid

Brief aan onze Overheid..!                                           4-11-2021

Geachte Tweede Kamer,

Hoe kunt u zo uw zin doordrijven als het aankomt op de afweging wel of niet het vaccin te nemen. U weet als geen ander dat er slechts een tijdelijke vergunning is afgegeven voor de vaccins omdat ze nog niet langdurig onderzocht en getest zijn. Het valt te bezien in hoeverre de vaccins een positieve invloed op het sterftecijfer krijgen. Alleen al de risico’s op bijwerkingen en complicaties zou toch de keuze om geen vaccin te willen rechtvaardigen en wat vindt u van artsen en virologen die claimen dat ze desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de  gezondheid van de gevinkte mens.

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Wouter. Ik ben Ervaringsdeskundig Woonbegeleider in de Geestelijke Gezondheidszorg. Zo werk ik met mensen met een verstandelijke beperking, autisme en verslavingsproblematiek. U begrijpt dat dit ingewikkeld genoeg is zonder regels als anderhalve meter en mondkapjes om nog maar niet te zwijgen over de QR-codes die ons het leven zuur gaan maken.

De QR-code werkt niet omdat ook gevaccineerde mensen besmettelijk kunnen zijn net als de (al dan niet geteste..) ongevaccineerde medemens die overigens al helemaal niet zit te wachten op een wekelijkse nosejab. U maakt het angstig/depressieve mensen steeds moeilijker om veiligheid te ervaren en ik als zorgmedewerker voel me ernstig tekort schieten omdat ik niet neutraal kan blijven in deze zorgwekkende tijd waarin gezond verstand en Hollandse nuchterheid vaak ver te zoeken zijn.

Wij verwerpen ook de PCR-test omdat reeds is aangetoond dat deze op meerdere stoffen aanslaat, omdat de test niet als diagnostisch middel mag worden ingezet en omdat de resultaten onbetrouwbaar zijn omdat het aantal cycli waarop de test wordt gedraaid veel te hoog is.

Voorts is het zeker niet onbelangrijk te benoemen dat het virus (of de genetische code) nog steeds nergens is geïsoleerd en middels het Koch Postulaat onweerlegbaar aangetoond. Om deze reden stellen wij nog steeds vraagtekens bij de A-status van het Coronavirus. De angst die wordt gezaaid doet zoveel schade aan ons volk en leidt voor veel mensen tot ingewikkelde gewetensvragen.

Leg de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Of je loopt misschien wat meer risico, of je kiest er voor om het vaccin te nemen want dan ben je beschermd voor zes, vier maanden maar je kan toch ook toch ziek worden. Dit geldt natuurlijk voor iedereen en heeft alles te maken met de ongezonde en gestreste manier van leven en werken die past bij onze ooit zo toffe samenleving.

Tot slot wil ik u oproepen het experimenteel vaccineren van kinderen te stoppen daar zij geen enkel risico lopen om ziek te worden van het Coronavirus. Bescherm de kwetsbaren die zich veilig willen voelen met het vaccin en laat de ander het er gewoon op wagen. Je leeft tenslotte maar één keer en ieder mens heeft het recht zelf te bepalen hoe zijn leven eruit ziet en hoe hij waardig leven en sterven mag.

Met vriendelijke groet,

UPDATE 22-10-21 …!!! … Scherpe kritiek vanuit het Europees Parlement  !!!